Yönetici Atamada Genelgeye Dava

Ana Sayfa » Gündem Haberleri » Yönetici Atamada Genelgeye Dava
Paylaş
Tarih : 04 Eylül 2013 - 23:12

turk-egitim-sen

Türk Eğitim Sen , Milli eğitim Bakanlığının Yönetici Atama ile ilgili olarak yayınladığı , aynı binada ve aynı bahçe içerisinde hizmet veren eğitim kurumlarına ayrı ayrı kurum kodu verilse bile bu kurumlara tek müdür atanması ile ilgili genelgeyi yargıya taşıdı. İşte detaylar:

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

 

DAVACI                               :Türk Eğitim-Sen

VEKİLİ                                :Av. Hatice AYTEKİN

Bayındır 2 Sok. No:46 Kızılay/ANKARA

DAVALI                               :Milli Eğitim Bakanlığı

T.KONUSU                          :Davalı idarenin 29.08.2013 tarih ve 63385 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Ö.TARİHİ                            :29.08.2013

AÇIKLAMALAR               : 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Davalı idarece yayımlanan yönetmelik uyarınca atamalar yapabilmek için bir atama takvimi hazırlanmış ve ilk önce sınava dayalı atamaların yapılması talimatıyla 07.08.2013 tarih ve 31334 sayılı yazı ile illere gönderilmiştir. Bu takvim doğrultusunda illerde sınava dayalı yönetici atama duyurularını yayınlayarak süreç başlatılmıştır.

Davalı idarece; 29.08.2013 tarih, 63385 sayı ve Yönetici Atama konulu yazısı ile  “aynı binada veya aynı bahçede eğitim öğretim faaliyetini sürdüren birden fazla eğitim kurumuna ayrı ayrı kurum kodu ve müdür norm kadrosu verilmiş ise de, bu eğitim kurumu müdürlüklerine ayrı ayrı atama yapılması eğitim-öğretimi olumsuz etkileyeceğinden söz konusu eğitim kurumlarının müdür norm kadrolarından sadece birine müdür ataması yapılacaktır.” Denilmektedir.

4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte, birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3.ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir. Birinci kademe ile ikinci kademenin aynı binada veya aynı bahçe de eğitim öğretim faaliyetini sürdürmesi halinde dahi iki kademeye ayrı ayrı kurum kodu ve müdür kadrosu verilmesinden de anlaşılacağı üzere her iki kademenin de müstakil okul olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/c maddesinde “Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak, şartları aranır.” denilmektedir

Yönetmeliğin anılan maddesinden uyarınca ilkokul ve ortaokullara idareci olarak atanacak kişiler alanları ve aylık karşılığı okutacakları dersler bakımından birbirinden farklıdır. Gerekli hazırlıklar yapılmaksızın eğitim öğretim sisteminde değişiklik yapan davalı idarenin, yasa da açıkça ayrı kademelerde değerlendirdiği eğitim kurumlarını aynı binada veyahut aynı bahçede oldukları gerekçesi ile tek bir eğitim kurumu gibi değerlendirmesi hukuka ve mevzuata aykırıdır.

Her ne kadar aynı bahçede veyahut aynı binada da olsa her bir eğitim kurumu birbirinden farklıdır. Bu nedenle tek bir eğitim kurumu gibi değerlendirilmesi mümkün değildir. Dava konusu işlemde aynı binada veya aynı bahçede eğitim öğretim faaliyetini sürdüren birden fazla eğitim kurumlarının müdür norm kadrolarından sadece birine müdür ataması yapılacağından söz edilmesi müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına bu uygulamanın yapılamayacağı sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda  birinci kademede ve ikinci kademde görev alan öğretmenlerin norm kadroları Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ayrı belirlenmişken ve yine bu okulların müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ayrı ayrı değerlendirilmekte iken illere gönderilen ve genel bir uygulama olan dava konusu işlem ile müdür norm kadrolarının birlikte değerlendirilmeleri hukuka aykırılık arz etmektedir.

Davalı idarece;  21.09.2012 tarihinde 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu yayınlanmıştır. Anılan, kılavuzun 1.8. maddesinde “Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir.” denilmektedir. Bu madde ile birlikte davalı idare o dönemde bünyesinde hem ilkokul hem de ortaokul olan kurumları müstakil okul olarak değerlendirmiş, bu kurumlardaki yöneticileri, bu türlerden birisiyle ilişkilendirilerek, ilişkilendirilmediği okulda alan değişikliği istediğinde kılavuzun anılan maddesi uyarınca yöneticilik görevleri sona erdirmiştir. Gelinen noktada, Bakanlık il içi alan değişikliğinde müstakil eğitim kurumlarını ayrı ayrı değerlendirirken şimdi birlikte değerlendirme yaparak müdür atamalarında sadece bir atama yapacağından söz etmiştir. Okulun fiziki durumunun, öğrenci sayısının önceden öngörülmesi ve ona göre işlem tesisi gerekirken mevcut durumlara göre değerlendirme yapmak idareye güveni bir kez daha sarsmıştır.

04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Korunan haklar başlıklı Geçici 1. Maddesinde “(1) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlara göre herhangi bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanmamış olanların bu puanları, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak atamalara başvurabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir.” Denilmektedir. 1-2 Ekim 2011 tarihinde sınava giren ve atama bekleyen kişilerin dava konusu işlem sebebi ile tercihleri ve atanabilecekleri eğitim kurumları sınırlandırılmıştır. Atama dönemi sona ermeden önce yürütmeyi durdurmaya ilişkin kararının alınması bu durumda olan kişilerin mağduriyetinin önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Yukarıda izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak, dava konusu işlemde  “ayrı ayrı kurum kodu ve müdür norm kadrosu verilmiş ise de” ibaresinden de anlaşılacağı üzere kendi içinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali elzemdir. Takdir mahkemenizindir.

SONUÇ VE TALEP                       : Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve mahkemenin re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

1)       29.08.2013 tarih ve 63385 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline,

2)       Tüm yargılama harç, masraf ve ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini bilvekale arz ile talep ederim.

 

 

Av. Hatice AYTEKİN

 

 

 

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Cristiano Ronaldo ve Albert Fantru’nun hikayesi!
Cristiano Ronaldo ve Albert Fantru’nun hikayesi!

  Ronaldo, Real Madrid’de top koşturan Portekiz’li Katolik bir futbolcu. Messi ile birlikte dünyanın en kaliteli iki futbolcusundan

E-okul duyuru modülü geliyor
E-okul duyuru modülü geliyor

E-okul üzerindeki yeni modül ile  artık  öğretmenler, öğrencilere ve velilere yönelik duyuru yapabilecek (adsbygoogle = window.adsbygoogle

Halk eğitim merkezi öğretmenlerinin nöbet sorunu
Halk eğitim merkezi öğretmenlerinin nöbet sorunu

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNDE NÖBET ÜCRETİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ                                                                                           

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

Protected by WP Anti Spam