Öğretmenler İçin Tez Özetleri 2

Ana Sayfa » Genel » Öğretmenler İçin Tez Özetleri 2
Paylaş
Tarih : 25 Ağustos 2013 - 0:21

tez_nasil_yazilir

Araştırmanın kaynağı :Tez

Araştırma ile ilgili bilgiler :

√ İlköğretim okullarında yapılan diğer bir araştırmada ise 6. sınıfta okuyan öğrencilere 5. sınıfta okudukları bir parça tekrar verilmiş ve buna dayalı 10 anlama sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin % 78’inin anlama sorularını doğru cevaplayamadıkları görülmüştür.

Bu bilgi ne işimize yarar?

√ Doğru cevap vermemenin altında anlamama, anlamamanın altında da yanlış okuma yatmakta. Dolayısıyla öğretmenler olarak

(Bu araştırma en az 15 yıl önceki ÖSS sınavına ait bilgiler ihtiva ediyor.)

Türkçede güzel, noktalama işaretlerine uygun okumaya daha çok önem vermeliyiz.

 

Araştırmanın kaynağı : Arzu Erdi, Marmara Üniversitesi,Tez

Araştırma ile ilgili bilgiler :

√ Türkiye’de 1980-1985 ve 2000-2005 yılları arasındaki çocuk kitaplarında eğitsel iletiler (Karşılaştırmalı bir çalışma)

√ 1980-1985 ve 2000-2005 yıllarında Türkiye’de siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan yaşanan değişimlerin, çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan eğitsel iletilere ne derecede yansıdığı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, her iki dönemde yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal olayların, çocuk edebiyatı eserlerinde verilen eğitsel iletilere yansıdığını, dönemin özelliklerine göre bu iletilerin önceliklerinin ve içeriklerinin de değiştiği saptanmıştır.

√ Dönemlerin özelliklerine göre değişen iletilerden biri fiziksel gelişim üzerinedir. 1980’lerden 2000’li yıllara geçişte Türkiye’de beslenme biçimlerinin değişmesi, yazılı ve görsel medyada dış görünüşe ait kalıpların ideal olarak gösterilip, sık sık vurgulanması, çocukların fiziksel görünüşlerine daha fazla önem vermesine neden olmaktadır. Bu açıdan çocuğun kendi görüntüsü üzerinde farkındalık yaratacak iletilerin 2000’li yıllarda son derece arttığı, yazarların dış güzelliğin bir noktadan sonra önemli olmadığını, sağlıklı beslenmenin fiziksel görünüşü çeşitli yönlerden geliştirdiği üzerinde sıklıkla durduğu görülmektedir.

Bu bilgi ne işimize yarar?

√ Okunun hikayelerin içerikleri çok önemli. Bizler hikayeleri alıp öğrenciye veriyoruz. Oysaki bu hikayeleri ilk önce bizlerin okuması gerekmekte. Sınıfta yaptığım uygulamalarda paylaşmayı, yardımlaşmayı, anne sözünü dinlemeyi anlatan hikayeler okundukça öğrencilerde bu alanda olumlu gelimeler olmaktadır.

 

Araştırmanın kaynağı : Şahin Dündar, Marmara Üniversitesi, Tez

Araştırma ile ilgili bilgiler :

√ İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarının yapılandırmacı özellikler açısından değerlendirilmesi

Araştırma Sonuçları :

√ Sınıf mevcudu, anne ve baba eğitim düzeyleri, okullarının genel veli profili için belirtilen sosyo-kültürel düzeyi, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin algılarında ve bu tür ortamları tercihlerinde etkili bir faktör olarak bulunmuştur.

√ Öğrenciler; cinsiyetleri, anne ve baba eğitim düzeyleri, okullarının genel veli profili için belirtilen sosyo-kültürel düzeyi ne olursa olsun Sosyal Bilgiler derslerinde sınıflarında var olandan daha fazla yapılandırmacı öğrenme ortamı istemektedirler.

√ Cinsiyet, hizmet süresi, mezun olunan bölüm, alınan hizmet içi eğitim, sınıf mevcudu ve görev yaptıkları okulların sosyo-kültürel düzey açısından genel veli profili, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersi yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin algılarında etkili bir faktör olarak bulunmuştur.

√ Öğretmenlerin çoğu yapılandırmacı Sosyal Bilgiler dersi uygulamalarında, meslektaşlarından ve okul müdürlerinden destek aldıklarını; velilerden ve müfettişlerden destek almadıklarını belirtmişlerdir.

√ Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturmada karşılaşılan engeller konusundaki görüşlerinin başında “Okul olanaklarının sınırlı oluşu”, “Sınıf mevcutlarının fazlalığı”, “Velilerin ilgisiz oluşu” gelmektedir. Görüşmelerde elde edilen bulgular anket ile elde edilen bu bulguları desteklemektedir.

√ Görüşmelerde öğretmenlerin çoğunluğu Sosyal Bilgiler derslerinde kendi rollerini “rehber”; öğrenci rollerini de “araştıran” olarak gördüklerini belirtmiştir.

√ Gözlemlerde; öğretmenlerin öğrencilerine kendi düşüncelerini ifade etmelerine fırsat tanıdıkları, ön bilgiler ile yenileri arasında ilişkilendirmeler yapıldığı görülmüştür. Ancak işbirliği/grup çalışmalarına, birincil elden kaynak kullanımına, araç-gereç kullanımına ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine yeterince yer verilmediği görülmüştür.

Hazırlayan : Mustafa Yazgan

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Eğitim Çalıştayı Duyurusu
Eğitim Çalıştayı Duyurusu

İstanbul genelinde düzenlenen,öğretmenlere yönelik seminer ve atölye çalışmaları 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecektir. Başvuru için www.bilimkoleji.k12.tr (adsbygoogle

Eğitimde Digital Dönüşüm

Dünyanın en önemli Eğitim Zirvelerinden  binlerce eğitimci  Doha’da bir araya gelerek eğitimin finanse edilmesi, okullardaki yenilikler ve

İNOSAM; Türkiye’nin Acilen, Büyük Düşünen Bir ‘Göç Bakanlığı’na İhtiyacı Var!

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM)  koordinesinde yürütülen “Göçmen Kayıp Nesiller  / Türkiye Vizyonu”  başlıklı çalışma

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

Protected by WP Anti Spam