Ders Çalışma Yöntemleri Bölüm 1

Ana Sayfa » Güncel » Ders Çalışma Yöntemleri Bölüm 1
Paylaş
Tarih : 01 Ekim 2013 - 21:37

ders-calisma     Öğrencilerin derslerinde başarılı olmaları önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Başarıyı etkileyen bireysel ve çevresel birçok etmenin yanı sıra öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemlerini bilmeleri ve alışkanlık hâline getirmeleri de önemli yer tutmaktadır çünkü, başarılı öğrencilerin başarılarında gözlenen önemli etkenlerden birisi, onların etkili öğrenme ve ders çalışma bilgi ve becerilerine sahip olmalarıdır (Bacanlı, 1999). Bu nedenle, öğrenciye, zamanını nasıl planlayacağını öğretmek, daha hızlı ve etkin okumasını sağlamak, ders çalışma yöntemlerini öğretmek, okuduğunu özetlemeyi ve gerekli tekrarı yapmayı alışkanlık hâline getirmelerini sağlamak gerekir.

Öğrencilerin okul başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri de kuşkusuz, öğrencilerin etkin çalışma yöntemlerini kullanmayışlarıdır. Birçok öğrenci, zamanının çoğunu ders çalışmaya ayırdığı hâlde başarısız olmaktan yakınır. Oysa başarı, çalışmaya ayrılan süre kadar bu sürenin verimli kullanılmasıyla da ilgilidir (Yeşilyaprak, 2000). Etkin çalışma, “öğrencinin zamanını, belirlenmiş hedefler ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı ve verimli bir şekilde kullanmasıdır (Uluğ, 1996).

Genellikle zeki insanların daha başarılı olduğu konusunda yaygın bir kanı vardır. Bu konu nispeten doğru olsa da, başarılı insanlar, sırlarını “düzenli ve sistemli çalışmaya” bağlar. Zekâ, başarı için gerekli; ama yeterli değildir.

Okul sistemlerinde, öğrencilerden başarılı olmaları beklenir; fakat, okul programlarının pek çoğunda öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını kazanmalarında gerekli olan, çalışma davranışları belirgin değildir ve planlanmamıştır. Sonuç olarak, pek çok öğrenci, sistematik bir şekilde alışkanlıklarını kazanmadan liseyi ve üniversiteyi bitirmektedir (Stephens ve diğerleri, 1998). McKinney ve Feagans (1981), temel çalışma alışkanlığı ile ilgili problemlerin yetersiz ilgi, çaba, konsantrasyon ve öğrenmek için hevesli olmamaktan kaynaklandığını belirtmektedir. Bu becerilere sahip olmayan öğrenciler, sınıfta genellikle “aktif olmayan öğrenciler” olarak tanımlanırlar (Stephens ve diğerleri, 1988). Bu öğrencilere öğretmenlerin, çalışma becerileri ve alışkanlıklarını kazanmalarında yardım etmeleri gerekmektedir.

Öğrencinin, etkili öğrenme, çalışma becerileri ve alışkanlıklarını kazanabilmeleri için aşağıdaki davranışları kazanmaları gereklidir:

 Zamanı yönetme ve planlı çalışma

 Çalışma ortamını düzenleme

 Öğrenme sitilini belirleme

 Etkili ve etkin okuma

 Etkin dinleme

 Not tutma

 Öğrenirken dikkatini yoğunlaştırabilme

 Yazılı ve sözlü anlatım yeteneğini geliştirme

 Yazılı kaynaklardan yararlanabilme

 Öğrendiklerini pekiştirebilme ve hatırlayabilme

 Sınavlara hazırlanabilme

 

Öğretmenlerin, her sınıf düzeyindeki öğrencilere yukarıdaki davranışları kazandırabilmeleri için aşağıdaki bilgi ve becerileri öğretmeleri gerekir.

1. Zamanın iyi planlanması

2. Çalışma ortamının düzenlenmesi

3. Çalışma sürelerinin ve aralıklarının planlanması

4. Not alma

5. Aktif dinleme

6. Hızlı ve etkili okuma

7. Özet çıkarma

8. Belleği güçlendirme

9. Motivasyon

 

 

1. Zamanın İyi Planlanması

Zamanı planlayarak, hem zaman hem de enerji, daha ekonomik kullanılabilir. Zaman konusunda başarı kriteri, sadece hedefe ulaşmak değil, aynı hedefe en hızlı şekilde ulaşmaktır. Öğrenciler, çalışma planı hazırlamadan önce ders çalışma süresi, çalışması gerekli ders vb. konularda öğrenme ilkelerini bilmek zorundadırlar. Bu ilkeler (Baltaş, 1993; Uluğ, 1991):

 Çalışma planı hazırlarken hangi dersin hangi saatte çalışılacağı kararlaştırılmalıdır. Zor ya da ağır öğrenilen dersler için en verimli saatlerin ayrılması uygundur.

 Çalışma planında her derse belirli bir süre ayrılmalıdır. Bu süre, dersin zor ya da kolay oluşuna, çalışılacak konunun uzunluğu veya kısalığına, öğrencinin konu ile ilgili ön bilgisine ve çalışma yöntemine göre değişir.

 Çalışma sürelerinin çalışma planında aynı saatlere yerleştirilmesi gerekir. Böylece o saatlerde çalışma alışkanlığı kazanılacak ve dikkatin, çalışmaya odaklanması kolaylaşacaktır.

 Çalışma için ayrılacak zaman saptanırken dersin sınıfta verileceği gün ve saate yakın olmasına dikkat edilmelidir.

 En verimli çalışma, aralıklı çalışmadır.

 Birbirine benzeyen iki ders, üst üste çalışılmamalıdır.

 

2. Çalışma Ortamının Düzenlenmesi

 

Dikkatin çalışmaya yoğunlaştırılabilmesi ve çalışmanın verimli olması isteniyorsa çalışma ortamı uygun olmalıdır. Rahat, sade, gürültüden uzak bir oda, her öğrenci için mümkün olmayabilir. Eğer evde bir çalışma köşesi de ayrılamıyorsa kütüphane en mükemmel seçenektir. Her ne kadar herkese tam olarak uyan bir çalışma ortamı modeli ortaya koymak güç olsa da aşağıdakiler, genel özellikler olarak kabul edilir (Gloe ,1999).

 Çalışma odasının ısısı uygun olmalıdır.

 Çalışma odasının havalandırması iyi olmalıdır. İyi havalandırılmayan bir oda, yetersiz oksijen nedeniyle baş ağrısı meydana getirir ve verim

düşer.

 Çalışma odasının ışığı, kişinin gözünü rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. Gün ışığının çalışma masasına karşıdan gelmesi önerilir.

 Çalışma odası sessiz olmalıdır. Verimli çalışmada sessizlik önemlidir. Dışarıdan gelen gürültüler, ev içinde yüksek sesle konuşmalar, radyo ve televizyon yayınları dikkatin dağılmasına neden olur. Yoğun bir dikkat ve düşünmeyi gerektiren çalışmalar müzik ve televizyon eşliğinde yapılmaz (Oğuzkan, 1983).

 Çalışma, mutlaka çalışma masasında ve çalışan kişinin boyuna uygun (genellikle 75 cm. yüksekliğinde) bir sandalye ile yapılmalıdır. Yatakta, koltukta ya da divanda uzanarak çalışılmaz. Buralarda ancak, öğrenilenlerin yinelenmesi, kelimelerin ezberlenmesi, dergi, roman gibi okumalar yapılabilir (Uluğ, 1991).

 Çalışma ile ilgili materyaller masada bulunmalıdır.

 Çalışma masasının etrafında öğrencinin dikkatini dağıtacak resimler, posterler, renkli ışıklar olmamalıdır.

3. Çalışma Sürelerinin ve Aralıklarının Planlanması

Etkin öğrenme için diğer bir önemli nokta, çalışma sürelerinin planlanmasıdır. Genellikle 45-60 dakikalık sürenin ara vermeden çalışma için kullanılması uygundur. Bundan daha kısa bir süre, çalışmanın verimini ve öğrenilenin zihinde organizasyonu için yetersizdir. Daha uzun süre ise materyalin daha çabuk unutulmasına neden olur.

4. Not Alma

 

Sınıfta sunulan konu, öğrenciye ilginç geliyor ve öğretmen de bunu ilgi çekici biçimde işliyorsa öğrenilen bilgilerin devamlı anımsanacağı zannedilir. Oysa öğrenilenlerin büyük bir kısmı çok kısa bir sürede unutulur. Bilgiyi saklamanın ve ilerde anımsamanın en etkili yolu, not alma ve daha sonra bu bilgileri tekrarlamadır.

Not alma, iki temel kaynaktan yapılır. Birincisi kitap, makale gibi yazılı kaynaklar, ikincisi ise dersler, konferanslar ve seminerler gibi konuşmacıyı dinlemektir.

Derste not alma, üç adımda gerçekleştirilmelidir. Bunlar: dersten önce hazırlanma, dersi dikkatle dinleme ve ders süresince not alma, dersten sonra çalışmak için alınan notları kullanma.

İyi not almada üç şeye dikkat etmek gerekir:

1. Birincisi ve en önemlisi, notlar dersin ana noktalarını ve özetini içermelidir.

2. İkincisi, notlar, bireyin daha sonra bilgileri anımsayabilmesi için yeterli ayrıntılara ve örneklere yer vermelidir.

3. Üçüncüsü ise notlar, dersin örgütlenmesini yansıtmalıdır (McWhorter, 1989).

 

Dersin ana düşünceleri öğretmenin dikkatle uygulayarak üzerinde durduğu noktalardır. Öğretmen, ana noktaları ayrıntılar, açıklamalar ve örneklerle destekler. Konunun önemli kısımları vurgulanırken öğretmenler, birçok ipucu verirler. Öğrenci, bu ipuçlarına karşı bilgili olursa, ana noktaları bulması kolaylaşır. Aşağıda öğretmenlerin sıklıkla kullandıkları ipuçları sıralanmıştır (Baltaş, 1993).

 Sesin değişmesi.

 Konuşma oranının değişmesi.

 Anahtar kelime ve kelimecikler kullanma.

 Tahtaya yazma.

 Göze- kulağa hitap eden araçlar kullanma.

 Doğrudan bildirme.

 Sözel olmayan ipuçları.

Kaynak:Vitamin Öğretmen

 

Çalışmanın devamı 2. Bölümde

 

 

 

 

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Soroban Nedir? Soroban’ın Yararları
Soroban Nedir? Soroban’ın Yararları

24 Parayı zamanı ya da insanları saymak bu gün elektronik makinelere bırakılmış durumda. Elektronik hesap makineleri artık her yerde ve çoğumuz

Shanghai’nin Matematik Başarısının Sırrı
Shanghai’nin Matematik Başarısının Sırrı

Shanghai, Çin’in en modern ve kozmopolit şehri. Ama bunun gerisinde çok daha dikkat çeken bir özelliğe daha sahip. Dünyanın en umut vadeden

Öğretmenim hatırlatmak istedim!
Öğretmenim hatırlatmak istedim!

Okulların açılmasına az kalmışken biraz bilgilerimizi güncelleyelim. Neler yapmak faydalıydı, neler yanlıştı bir düşünelim baştan… Öncelikle

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

Protected by WP Anti Spam